Uwielbienie Boga Ojca

U W I E L B I E N I E !

 
Gdyby ludzie mogli przeniknąć Serce Jezusa z wszystkimi Jego pragnieniami i Jego chwałą, poznaliby, że Jego najgorętszym pragnieniem jest uwielbienie Ojca.
Tego, który Go posłał i przede wszystkim niedawanie Mu chwały uszczuplonej, jak to czyniono do dziś, lecz chwały pełnej, jaką człowiek może i powinien Mi oddawać jako Ojcu, Stworzycielowi, a jeszcze bardziej jako Twórcy jego odkupienia!

Bracie, siostro: w tym miejscu pragnę Cię zachęcić do tego o czym mówi Bóg Ojciec – do uwielbienia Jego Osoby, do oddaniu Mu Chwały!
Możesz modlić się uwielbieniem raz w tygodniu, a nawet codziennie.


Jak to zrobić w życiu codziennym?
1. Wygospodaruj 15 minut dziennie lub więcej
2. Stań do modlitwy. Stań w Obecności Bożej, odkładając wszystkie zajęcia
3. Poproś Świętą Rodzinę o pomoc w spotkaniu z Bogiem Ojcem
4. Zacznij uwielbienie, okazywanie miłości Bogu Ojcu

 Uwielbienie? Jak to zrobić w praktyce?
1. Wypowiadaj słowa uwielbienia prosto z serca, bądź jak dziecko wobec Taty.
2. Pomagaj sobie tekstami biblijnymi takimi jak: Magnificat Łk, 2; Benedictus;
Psalmy od 1 do 150; Pieśń młodzieńców Dn 3, – korzystaj ze słów tam zawartych.

3. Korzystaj z pieśni uwielbienia zamieszczonych na YouTube, włączając się w nie całym sercem.
Teksty pieśni niosą prawdę o Bogu i o nas, słuchaj tego co śpiewasz.

4. Śpiewaj, ciesz się Bogiem Ojcem – okaż Mu jak najwięcej miłości, nie musisz nic udawać –  bądź prosty jak chleb.

KKK 2641 “Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach” (Ef 5, 19; Kol 3, 16).

KKK 2639 Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Por. Rz 8, 16).