Spotkania wspólnoty

Wspólnota „Przymierze Ojca”
Wspólnota uwielbienia & formacji

Harmonogram spotkań. PRZYMIERZE  OJCA

Miejsce spotkań:  Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie ul. Rakowiecka 61.
Każdy wtorek miesiąca. Godzina: 18:00
Opiekun duchowy: o Roman Swoboda SJ
Przed przybyciem proszę o kontakt- 690611500 ( podam szczegóły- Dawid)

Wspólnota „Przymierze Ojca” – nazwa wspólnoty nawiązuje do Przymierza, które Bóg Ojciec zawierał  z Abrahamem, wielkokrotnie odnawianym, aż do Nowego Przymierza
Łk 22, 20 «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana.
Jezus Chrystus jest pośrednikiem Nowego Przymierza, a jego śmierć na krzyżu jest podstawą tej obietnicy.

Wspólnota uwielbienia Boga Ojca z formacją w duchu ignacjańskim.

 

J 4, 23 – Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie,

Panie, naucz nas się modlić  Łk 11, l
Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie:
1. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Królestwo twoje,
2. Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi,
3. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień
4. I odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Każdy punkt to rozwinięcie modlitwy Ojcze Nasz.

4 reguły podstawowe

1. Uwielbienie ku czci Boga Ojca. Okazać jak najwięcej miłości jako Ojcu i Stwórcy.
Spotkania wspólnoty – Wspólne uwielbienie Boga Ojca na każdym spotkaniu.
Życie osobiste – Poświęcić 30 minut na uwielbienie sercem Boga Ojca każdego tygodnia.
Proponowana lektura duchowa: „Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci” „Moc uwielbienia” „Zwycięstwo mocą uwielbienia”

2. Posłuszeństwo woli Bożej, gdzie Mamą i wychowawczynią jest Maryja. Miłość do Maryi.
O łaskę rozeznawania Woli Bożej trzeba prosić, i o nią zabiegać – jej szukać i chcieć słuchać.
Spotkania wspólnoty – Nauka rozeznawania woli Bożej i codziennych rachunków sumienia.
Życie osobiste – Podejmowanie wszystkich decyzji w całkowietej zależności od Woli Bożej.
Proponowana lektura duchowa: Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożeji reguły rozeznawania św. Ignacego

3. Przeżywać Eucharystie z miłością.
Dobre przygotowanie. Okazać miłość Jezusowi, przed i po Komuni Świętej.
Spotkania wspólnoty – Raz w miesiącu współna Eucharystia, przeżywana z miłością.
Życie osobiste –  Raz w tygodniu ofiarować Mszę Świętą w intencji całej wspólnoty.
Proponowana lektura duchowa: Największy Cud. Catalina Rivas

4. Żyć czystością serca, czystością intencji,kierować się miłością miłosierną wobec braci.
Wyrzec się samego siebie. Zapomnieć o sobie. Nie szukać nic dla siebie. Żyć dla Boga i ludzi.
Porzucić swoje pragnienia, oczekiwania, marzenia, inicjatywy, pomysły, tęsknoty.
Mieć jedno pragnienie: Boga – wole Bożą.
Mt 19,21 Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!
Spotkania wspólnoty – Formowanie serc poprzez Słowo Boże.
Życie osobiste – Podjęcie jednego lub dwóch rozważań Słowa Bożego w tygodniu po 30 minut.
Dążyć do życia spójnego z Ewangelią, autentycznego, szczerego – szukać prawdy.
Proponowani lektura duchowa: Orędzia z Medjugorje i autobiografia św Ignacego „Opowieść Pielgrzyma”

(…) takich to czcicieli chce mieć Ojciec.