Spotkania wspólnoty

Wspólnota
„Przymierze Ojca”

Wspólnota uwielbienia &
formacji

Harmonogram spotkań.

Miejsce spotkań:  Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie ul. Rakowiecka 61.
Każda ŚRODA miesiąca.
Godzina: 18:00. Salka „Wspólnoty małżeństw”.
(wejście przez dom parafialny, następnie kieruj się według znaków ściennych)

 
Miesięczny plan spotkań:

Pierwszy tydzień miesiąca
* Świadectwa członków wspólnoty odnośnie doświadczonego działania Boga w ich życiu

* Około godziny uwielbienia, z modlitwą spontaniczną.
* Posługa prorocza, Słowa poznania.

Drugi tydzień miesiąca
* Świadectwa członków wspólnoty odnośnie doświadczonego działania
Boga w ich życiu

* Rozważanie Słowa Bożego metodą ignacjańską

* 45 min uwielbienia

Trzeci tydzień miesiąca
* Świadectwa członków wspólnoty odnośnie doświadczonego działania Boga w ich życiu

* Uwielbienie 45minut

* Czas dzielenia przeżyciami, trudnościami

* Modlitwa wstawiennicza o umocnienie w trudnościach

Czwarty tydzień miesiąca
* Świadectwa członków wspólnoty odnośnie doświadczonego działania Boga w ich życiu

* Rozważanie Słowa Bożego metodą ignacjańską

* 45 min uwielbienia