Schemat medytacji ignacjańskiej

Przygotowanie:
Poproś Ducha Świętego o łaskę medytacji, skupienia, zrozumienia Słowa,
Poproś o uzdolnienie twojego serca do autentycznego spotkania z Jezusem w Jego Słowie.

Przeczytaj uważnie tekst, który będziesz rozważać. Zrób to kilkukrotnie.
Zwróć uwagę na miejsca, które szczególnie Cię poruszają, zanotuj je.
Wybierz stałe miejsce na modlitwę, czas jej trwania i postawę ciała. Przygotowanie trwa ok. 5-10 min.

 

Rozpoczęcie:

Od znaku krzyża do znaku krzyża 45 min. Na początku trzy punkty (ok. 5-10 min):

 

 1. Stanięcie przed Panem: uświadom sobie Jego obecność, że Bóg
  jest z Tobą. Zaangażuj w to swoje uczucia i akt wiary. Proś o czystość
  intencji, abyś usłyszał, co Bóg chce Ci powiedzieć. Pomoże Ci w tym Modlitwa przygotowawcza:
  Prosić Boga, naszego Pana o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje
  i czyny były skierowane wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego
  Majestatu.
 2. Obraz: wyobraź sobie daną scenę ewangeliczną, miejsce, osoby i przeżycia – słuchaj, dotykaj, obserwuj to, co się dzieje.
 3. Prośba o owoc: wejdź w swoje pragnienia związane z daną
  medytacją, wyraź je w formie konkretnej, osobistej prośby zwróconej do
  Pana. Proś o to, czego chcesz!

 

Zasadnicza część medytacji:

Staraj się słuchać, co Twój Przyjaciel Bóg – mówi do Ciebie przez
dane wydarzenie czy słowo o Tobie, o Twoim życiu. „Smakuj” Jego słowo.
Staraj się poczuć je w sobie. Zatrzymaj się nad tym, co Cię porusza. Zobacz, jak Słowo Boże ma się do Twojego życia.
Zobacz, jakie konsekwencje z tego, co usłyszysz, wypływają dla Twojego
konkretnego życia, sytuacji, w której znajdujesz się obecnie, miejsca na
świecie, gdzie jesteś. Jak Słowo Boże naświetla Twoje życie i jaką prawdę Ci ukazuje, której wcześniej nie widziałeś? Zwróć uwagę także na swoje uczucia
i inne poruszenia związane z rozważaną prawdą. Przedstawiaj je Bogu.
Pomyśl, jaka może być Twoja odpowiedź. Podczas medytacji nie notuj.
W medytację są zaangażowane: pamięć, rozum, uczucia i wola.

 

Zakończenie:

Rozmowa końcowa (ok. 5 min). Ostatnie chwile modlitwy poświęć na
osobistą rozmowę z Panem jak przyjaciel z przyjacielem, o tym, co
usłyszałeś, czego doświadczyłeś, co przeżyłeś, co zrozumiałeś, co było
trudne… Zakończ medytację modlitwą Ojcze nasz i znakiem krzyża.

 

Refleksja końcowa:

Po medytacji (ok. 5 min) zastanów się nad minionym czasem modlitwy,
nad tym, co, było dobre, nad tym, co było trudne, co nie bardzo wyszło,
nad tym, co zostało w Tobie, co Cię poruszyło. Zanotuj krótko to, co
było ważne dla Ciebie. Możesz skorzystać z notatek w dzieleniu się
z osobą towarzyszącą (kierownikiem duchowym) poruszeniami z medytacji.