Różaniec do Boga Ojca

Odmawia się na Różańcu.

W Imię Ojca i syna, i Ducha Świętego. Amen.

Tajemnica I – Triumf Boga Ojca w ogrodzie Eden. Po upadku w grzech Adama i Ewy
 Bóg Ojciec obiecuje nam Zbawiciela.

Zdrowaś Maryjo…
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica II – Triumf Boga Ojca w FIAT Maryi w Zwiastowaniu.

Zdrowaś Maryjo…
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica III – Triumf Boga Ojca w TAK Jezusa w ogrodzie Getsemani.

Zdrowaś Maryjo…
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica IV – Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Szczegółowego po naszej śmierci.

Zdrowaś Maryjo…
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

Tajemnica V – Triumf Boga Ojca w czasie Sądu Ostatecznego.

Zdrowaś Maryjo…
(10 razy) Ojcze nasz…
Chwała Ojcu…

Ojcze mój, Ojcze dobry Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję.

Aniele Boży, Stróżu mój…

IMPRIMATUR RÓŻAŃCA DO POBRANIA – KLIKNIJ