Rekolekcje

Aktualnie nie ma żadnych wydarzeń.
Kol 3, 2 Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
Dawid Golański
Organizator

Modlitwa za kapłanów z błogosławieństwem ks. bp Andrzeja Jeża

 

Kliknij na baner obok. www.15koronek.pl

Dołączając do inicjatywy otrzymasz 5 kapłanów, za których będziesz zobowiązany odmówić „15 koronek” do Krwawych Łez Maryi – za każdego oddzielnie, czyli łącznie 75 koronek.