Przygotowanie do rekolekcji

  • Nie jest to przymus ale zachęta ze strony organizatorów.
  •  
  • 1. Dobra spowiedź przed rekolekcjami – pomocne nauczania poniżej.
        5 warunków dobrej spowiedzi:
  • Rachunek sumienia.
  • Żal za grzechy.
  • Mocne postanowienie poprawy.
  • Wyznanie grzechów.
  • Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

2. Ofiarowanie 3 Mszy Świętych – intencja poniżej.
3. Jeden cały Różaniec do Boga Ojca – instrukcja tutaj – intencja poniżej.
4. Modlitwa osobista: sercem, własnymi słowami z miłością i wiarą – intencja poniżej.

Intencja: o jak największe i trwałe owoce rekolekcji dla wszystkich
uczestników, o głębokie oczyszczenie i osobiste
nawrócenie, pokorę, wielką miłość do Boga i ludzi i mądrość do życia.

Dla chętnych 1 post o chlebie i wodzie w tej samej intencji.