Przygotowanie do rekolekcji

 • Nie jest to przymus ale zachęta ze strony organizatorów.
 •  
 • 1. Dobra spowiedź przed rekolekcjami – pomocne nauczania poniżej.
      5 warunków dobrej spowiedzi:
 • Rachunek sumienia.
 • Żal za grzechy.
 • Mocne postanowienie poprawy.
 • Wyznanie grzechów.
 • Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

2. Ofiarowanie 3 Mszy Świętych – intencja poniżej.
3. Jeden cały Różaniec do Boga Ojca – instrukcja tutaj – intencja poniżej.
4. Modlitwa osobista: sercem, własnymi słowami z miłością i wiarą – intencja poniżej.

Intencja: o jak największe i trwałe owoce rekolekcji dla wszystkich
uczestników, o głębokie oczyszczenie i osobiste
nawrócenie, pokorę, wielką miłość do Boga i ludzi i mądrość do życia.

Dla chętnych 1 post o chlebie i wodzie w tej samej intencji. 

 • Nie jest to przymus ale zachęta ze strony organizatorów.

 • 1. Dobra spowiedź przed rekolekcjami.
      5 warunków dobrej spowiedzi:
 • Rachunek sumienia.
 • Żal za grzechy.
 • Mocne postanowienie poprawy.
 • Wyznanie grzechów.
 • Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

2. Ofiarowanie 3 Mszy Świętych – intencja poniżej.
3. Jeden cały Różaniec do Boga Ojca – instrukcja tutaj – intencja poniżej.
4. Modlitwa osobista: sercem, własnymi słowami z miłością i wiarą – intencja poniżej.

Intencja: o jak największe i trwałe owoce rekolekcji dla wszystkich uczestników przede wszystkim o głębokie oczyszczenie i osobiste nawrócenie, pokorę, wielką miłość do Boga i ludzi i mądrość do życia.

Dla chętnych 1 post o chlebie i wodzie w tej samej intencji.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*