Przymierze Ojca. Bogu Ojcu, Chwała!

Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją, i powierza im swoje przymierze.

(Ps 25, 14)

Dla wszystkich Moje Ojcowskie i Boskie Błogosławieństwo. Amen!